Amatorski Teatr Parabuch jest tradycyjnym zespołem skupiającym ludzi dorosłych różnych profesji - miłośników teatru,
którzy obok pracy zawodowej mają czas i ochotę zajmować się niełatwą sztuką aktorską.

Zespół istnieje od 1984 roku, najpierw związany ze środowiskiem kolejarskim
(stąd nazwa zaczerpnięta ze znanego wiersza Tuwima Lokomotywa), obecnie niezależny.
Przez zespół przewinęło się ponad 150 osób; niektóre z nich zostały aktorami zawodowymi, prezenterami radiowymi i dziennikarzami.

Teatr ma w swym dorobku ponad osiemdziesiąt pemier, główie komedii, zgodnie z horacjańską dewizą RIDENTEM DICERE VERUM (śmiejąc się mówić prawdę).
Wśród naszych autorów są Szekspir, Molier, Fredro i Czechow, jak również współcześni: Durenmatt, Krzysztoń, Ionesco, Pinter, Schaeffer czy Mrożek.
Przedstawienia nasze, a było ich ponad 1200, prezentowaliśmy w wielu miastach w Polsce, a także za granicą.

Zespół był wielokrotnie nagradzany na festiwalach, a jego aktorzy wyróżniani za wysoki poziom sztuki aktorskiej.


Ostatnia modyfikacja: 13 lutego 2018

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje i repertuar
zapisz się do Parabuch Newsletter

E-mail: